תנ"ך - ישעיהו פרק ג פסוק ה - ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...