תנ"ך - ספר ישעיהו פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים