תנ"ך - השיר יהיה לכם כליל התקדש־חג ושמחת לבב כהולך בחליל לבוא בהר־ה' אל־צור ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...