תנ"ך - ישעיהו פרק ל פסוק ז - ומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזאת רהב הם שבת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...