תנ"ך - כי עם מרי הוא בנים כחשים בנים לא־אבו שמוע תורת ה':

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...