תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים