תנ"ך - ישעיהו פרק לא פסוק ד - כי כה אמר־ה' ׀ אלי כאשר יהגה האריה והכפיר על־טרפו אשר יקרא עליו מלא רעים מקולם לא יחת ומהמונם לא יענה כן ירד ה' צבאות לצבא על־הר־ציון ועל־גבעתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...