תנ"ך - ישעיהו פרק לא פסוק ו - שובו לאשר העמיקו סרה בני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...