תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים