תנ"ך - על אדמת עמי קוץ שמיר תעלה כי על־כל־בתי משוש קריה עליזה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...