תנ"ך - ישעיהו פרק לב פסוק יז - והיה מעשה הצדקה שלום ועבדת הצדקה השקט ובטח עד־עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...