תנ"ך - ישעיהו פרק לב פסוק יח - וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...