תנ"ך - ישעיהו פרק לב פסוק יט - וברד ברדת היער ובשפלה תשפל העיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...