תנ"ך - כי נבל נבלה ידבר ולבו יעשה־און לעשות חנף ולדבר אל־ה' תועה להריק נפש רעב ומשקה צמא יחסיר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...