תנ"ך - וכלי כליו רעים הוא זמות יעץ לחבל ענוים עניים באמרי־שקר ובדבר אביון משפט:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...