תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים