תנ"ך - פחדו בציון חטאים אחזה רעדה חנפים מי׀ יגור לנו אש אוכלה מי־יגור לנו מוקדי עולם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...