תנ"ך - הוא מרומים ישכן מצדות סלעים משגבו לחמו נתן מימיו נאמנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...