תנ"ך - והיה אמונת עתיך חסן ישועת חכמת ודעת יראת ה' היא אוצרו: פ

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...