תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים