תנ"ך - כי קצף לה' על־כל־הגוים וחמה על־כל־צבאם החרימם נתנם לטבח:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...