תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים