תנ"ך - והיה השרב לאגם וצמאון למבועי מים בנוה תנים רבצה חציר לקנה וגמא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...