תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לו

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים