תנ"ך - ועתה המבלעדי ה' עליתי על־הארץ הזאת להשחיתה ה' אמר אלי עלה אל־הארץ הזאת והשחיתה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...