תנ"ך - ואל־יבטח אתכם חזקיהו אל־ה' לאמר הצל יצילנו ה' לא תנתן העיר הזאת ביד מלך אשור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...