תנ"ך - פן־יסית אתכם חזקיהו לאמר ה' יצילנו ההצילו אלהי הגוים איש את־ארצו מיד מלך אשור:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...