תנ"ך - ויחרישו ולא־ענו אתו דבר כי־מצות המלך היא לאמר לא תענהו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...