תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים