תנ"ך - הטה ה' ׀ אזנך ושמע פקח ה' עינך וראה ושמע את כל־דברי סנחריב אשר שלח לחרף אלהים חי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...