תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים