תנ"ך - ישעיהו פרק לח פסוק י - אני אמרתי בדמי ימי אלכה בשערי שאול פקדתי יתר שנותי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...