תנ"ך - מכתב לחזקיהו מלך־יהודה בחלתו ויחי מחליו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...