תנ"ך - ספר ישעיהו פרק לט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים