תנ"ך - וישמח עליהם חזקיהו ויראם את־בית נכתה נכתו את־הכסף ואת־הזהב ואת־הבשמים ואת׀ השמן הטוב ואת כל־בית כליו ואת כל־אשר נמצא באצרתיו לא־היה דבר אשר לא־הראם חזקיהו בביתו ובכל־ממשלתו: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...