תנ"ך - ספר ישעיהו פרק ד

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים