תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מ

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים