תנ"ך - הנה אדני ה' בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...