תנ"ך - ישעיהו פרק מ פסוק טו - הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...