תנ"ך - ישעיהו פרק מ פסוק יז - כל־הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו־לו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...