תנ"ך - הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...