תנ"ך - ישעיהו פרק מ פסוק ל - ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...