תנ"ך - קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל־הבשר חציר וכל־חסדו כציץ השדה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...