תנ"ך - יבש חציר נבל־ציץ כי רוח ה' נשבה בו אכן חציר העם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...