תנ"ך - ספר ישעיהו פרק מא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים