תנ"ך - הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...