תנ"ך - קרבו ריבכם יאמר ה' הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...