תנ"ך - יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה הראשנות׀ מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או הבאות השמיענו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...