תנ"ך - ישעיהו פרק מא פסוק כז - ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...