תנ"ך - ישעיהו פרק מא פסוק ג - ירדפם יעבור שלום ארח ברגליו לא יבוא:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...